Home / Tag Archives: fpt đà nẵng quang hóa

Tag Archives: fpt đà nẵng quang hóa

FPT Đà Nẵng quang hóa toàn bộ hạ tầng Viễn thông

cap-quang-fpt

Trong cuối năm 2015  và đầu 2016 FPT Đà Nẵng đã tiến hành “quang hóa” toàn bộ khách hàng đang sử dụng đường truyền cáp đồng sang cáp quang FPT. Thực tế hiện nay đường truyền cáp đồng ADSL khó có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng internet của đa ...

Xem thêm